Kunnianloukkaus on valhe tai vihjaus, joka tuottaa kärsimystä

Työkalu kunnianloukkaustilanteiden hallintaan

Yleistä kunnianloukkauksista

Nykyään ihmisten puheet ovat koventuneet ja alatyylisiä ilmauksia käytetään herkästi niin yksityisessä kuin julkisessakin keskustelussa. Paras kuitenkin pitää kielensä jokseenkin kurissa, sillä vastareaktio voi olla syyte kunnianloukkauksesta.

Vaikka halventavan sanankäytön yleinen sietokynnys onkin jatkuvassa nousussa, niin jossakin raja tulee vastaan. Kunnianloukkaus on rikos ja on tärkeää muistaa, että rikoslaki on voimassa työpaikkojen lisäksi myös muun muassa kouluissa, urheilukentillä ja harrastusyhteisöissä.

Rikoslain perusteella kunnianloukkaukseen syyllistyy henkilö, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen niin, että teko aiheuttaa loukatulle kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Rikoslain suoja kunnianloukkauksessa ulottuu myös haudan syvyyteen. Kuolleen ihmisen  kunniaa ei saa loukata niin, että se aiheuttaa kärsimystä vainajan läheisille.

Tavallinen tallaaja poliitikkoa suojatumpi

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kunnianloukkauksen toteutumisen kynnys on hieman matalampi tavallisen kansalaisen kuin vaikkapa poliitikon, elinkeinoelämän johtajan tai taiteilijan tekemisiin kohdistuvana.

Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa.

Törkeä kunnianloukkaus

Nykyisessä mediaympäristössä voi ajattelemattomuuttaan syyllistyä helposti myös törkeään kunnianloukkaukseen. Tällöin rangaistusasteikon huippu on kaksi vuotta vankeutta.

Törkeään kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos levittää kunniaa loukkaavaa tietoa erityisen laajalle yleisölle ja aiheuttaa loukatulle pitkäaikaista kärsimystä ja suuria vahinkoja.

Kunnianloukkauksella esimerkiksi sanomalehdissä, radiossa, televisiossa tai sosiaalisessa mediassa voi olla hyvinkin laajat,  kauaskantoiset ja pitkäaikaiset vaikutukset.

Herjaamiset, haukkumiset ja henkilökohtaiset loukkaukset esimerkiksi koululaisten keskuudessa ovat yleisiä. Nämä käsitellään kuitenkin yleisimmin kiusaamisina. Tosin myös kunnianloukkaussyytteet koulumaailmassa ovat yleistyneet, kun teot ovat kohdistuneet opettajiin.

Älä hauku laiskaksi toisten kuullen

Yksi esimerkki työelämässä tapahtuneesta kunnianloukkauksesta valaisee hieman käytännön tasoa lain tulkinnassa.

Erään helsinkiläisen yrityksen esimies oli muiden työntekijöiden kuulleen nimittänyt alaistaan laiskaksi ja saamattomaksi. Työntekijä nosti syytteen kunnianloukkauksesta. Käräjäoikeus tuomitsi esimiehen 600 euron sakkoihin.

Toinen esimerkki on urheilun parista. Paljon julkisuutta sai aikanaan eräs  jääkiekkovalmentaja, joka tuomittiin kunnianloukkauksesta 5000 euron sakkoihin. Valmentaja esitti vastapuolen kollegastaan halventavia käsityksiä jääkiekko-ottelun aikana.

Aina ei tarvitse mainita nimeltä

Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä vaikka ei mainitsisikaan loukkauksen kohdetta nimeltä. Tästä kuvitteellisena esimerkkinä käytetään koululaisten Facebook –keskustelua.

Keskusteluun osallistunut yhden koululaisen vanhempi alkaa sättiä muita osallistujia halventavilla nimityksillä. Yhtä halventamaansa osallistujaa hän nimittelee ”hevostilan tyttäreksi”.

Hevostilan tytär on tässä yhteydessä helposti tunnistettavissa ilman nimeäkin, joten jos keskustelija syyllistyy valheellisten tietojen levittämiseen, hän syyllistyy kunnianloukkaukseen.

Niin työelämässä, kouluissa kuin harrastusseuroissakin on korostettava, ettei toisesta ihmisestä saa levittää valheellisia tietoja. Kunnianloukkausten ennaltaehkäisemisessä varmasti auttaa, jos esimerkiksi nettikäyttäytymisestä on laadittu yhteisesti hyväksytyt säännöt.

Pro Ilmoitus oppilaitoksille

Tutustu pilvipalvelumme päiväkodeille ja oppilaitoksille räätälöityyn versioon!

Pro Ilmoituksen logo

Työkalu kunnianloukkauksista ilmoittamisen hallintaan

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Yli sadan hengen lisenssikokonaisuudet sopimuksen mukaan.

Pro ilmoituksen ominaisuuksia

Käyttäjäoikeuksien luonti ja hallinnointi

 • koska tässä palvelussa käsitellään monella tavalla kriittisiksi luokiteltavia henkilötietoja on niiden katseluoikeudet mietittävä tarkasti
 • koskee erityisesti alaikäisten tietoja

Turvallisuus- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoitukset

 • kaksi erilaista lomaketta eri käyttöön (älypuhelin ja tietokone)
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

Päiväkotien sekä erilaisten koulujen ja oppilaitosten uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittaminen ja käsittely

 • sekä opettajiin kohdistuva että lasten ja opiskelijoiden keskinäinen
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

HUOM! Palvelussa on myös yleinen ilmoituslomake kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla tehtäville väkivaltatilanteiden ilmoituksille.

Työpaikalla/työssä ja oppilaitoksissa esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen

 • mahdollisuus valita useista eri häirinnän tyypeistä
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn (jopa AVIin asti)
 • raportointi ja tilastointi

Tietosuojaan liittyvien tietoturvaloukkausten ja muiden poikkeamien ilmoittaminen

 • mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista
 • perinteiset toimintatavat usein laittomia ja tietoturvattomia

Tutustu muihin pilvipalveluihimme täällä!

Palvelua toteuttamassa